رندانه

گر به کاشانه ی رندان قدمی خواهی زد .:::. نقل وشعر شکرین ومی بی غش دارم

مشاعره با حرف " ث " / بخش آخر
 

۲۲-ثانیه ها در پی هم میروند                                        

نیست کسی در پی آنها رود

 

۲۳-ثنا ها کرد بر روی چو ماهش

بپرسید از غم و تیمار راهش

 

۲۴-ثواب مسجد و محراب و منبر

بر امیر المومنین آقای قنبر

 

۲۵-ثاقبا بخت چنین خواست که من خوار شوم

تا به کوهش برسم طالع بهتر گیرم

 

*************************

سعی کردم دراین مجموعه ی ۳قسمتی  ابیاتی را که با حرف "ث"شروع می شود را پیدا و گرد آوری کنم البته می دانم بعضی ابیات ارزش حفظ کردن را ندارند با این حال امید وارم برای شما قابل استفاده بوده باشد

[ شنبه دوم مرداد ۱۳۸۹ ] [ 21:46 ] [ انسیه حیدری ] [ ]
مشاعره با حرف " ث " / بخش دوم

 

۱۰-ثـــــلاثین و ثـــــلاثین و ثـــلاثین

به حق سوره ی طه و یاسین

 

۱۱-ثریا کرد با من تیغ بازی

عطارد تا سحر افسانه سازی

 

۱۲-ثبت است به کار روزگارم

بر دیده وظیفه ی تو دارم

 

۱۳-ثوابت جمله حیران ایستاده

چو محکومان به هنگام زلیفن

 

۱۴-ثمری گرندهد آه فغان خواد داد

اثر گر نکند ناله دعا خواهم کرد

 

۱۵-ثلث دين من ديده يار است
عاشقم من ، دين بسياراست

 

۱۶-ثمرات دل شکسته به درون خاک بسته
بگشاده دیده دیده ز بلای دی رهایی

 

۱۷-ثلث نویسان قلم انوری۱
با قلم ثلث نویسند ثلث

 

۱۸-ثانی خیال وصل محقق نمی شود

با ناکسان بد دل طرار عاشقی

 

۱۹-ثانی به شوق دوست ز دنیا همی برید  ۲

باشد که اوفتد به کنار و پناه تو

 

۲۰-ثنای رودکی ماندست و مدحش  ۳ 

نوای باربد ماندست و دستان

 

۲۱-ثریای جوان در دام بستندند ۴
بر آن بهرام هم آری نشستند           ابراهیم پور جاسم


 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱-با تشکر از آقارامین از وبلاگ روشندلان

۲-با تشکر از آقای محد جعفری نژاد از وبلاگ اشارات که ابیات ۹ و۱۰ را هدیه کردند

۳-باتشکر از برادر محترم شوریده دل

۴-باتشکر از شاعر محترم این بیت که آن را به ما هدیده کردند

پ. ن : انگار مشاعره با حرف "ث"خیلی هم سخت نیست! راست میگند دست جمع تواناست

[ دوشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۸۹ ] [ 21:30 ] [ انسیه حیدری ] [ ]
مشاعره با حرف " ث " / بخش اول
 

 

می تونید برای نزدیک شدن به پیروزی در مشاعره از این ابیات استفاده کنید

۱-ای نقطه ی عشق را تو ثالث

وی دایره را تو اصل و باعث*                                 مولانا

۲-دین و دل بردندو قصد جان کنند

الغیاث از جور خوبان الغیاث**   

۳-خاموش که شمس دین بگوید

تحقیق علوم را بوارث                         

**************************

واگر گفتنداصلا خودت بلدی؟ می توانیداز این ابیات استفاده کنید

۱-ثنا میکنم ایزد پاک را

ثریاده تارم تاک را

۲-ثنا میکنم تورا تو بهتری زثنا

هر آینه شرف سرفزون بود زافسر

۳-ثنا باد بر پیغمبرش

محمد فرستاده برترش

۴-ثوابت باشد ای دارای خرمن

اگر رحمت کنی بر خوشه چینی

۵-ثریا چون منیژه بر سر چاه

دو چشم من به او چون چشم بیژن

۶-ثانی تو نیست در حقیقت

از عهد قدیم تا سجادث

۷-ثابت نبود برای تحقیق

آنکس که به جهل شد مخابث

۸-ثبت است به دفتر معارف

اسرار تو بی وقوف حارث

۹-ثواب روزه وقبول حج آن کس برد

که خاک میکده عشق را زیارت کرد

**************************

*این بیت مطلع غزلی از مولاناست  تمامی ابیات با حرف "ث" به پایان میرسد

 ** این بیت نیز بخشی از غزل حافظ است با مطلع"درد ما را نیست درمان الغیاث/هجر مارا نیست پایان الغیاث" که ردیف آن "الغیاث"است و بالتبع کلیه ابیات با حرف "ث" به پایان میرسد.

 می توانیداز دیگر ابیات این دوغزل برای حرف "ث" در انتهای کلمه استفاده کنید 


برچسب‌ها: مشاعره با حروف سخت
[ سه شنبه یکم تیر ۱۳۸۹ ] [ 16:53 ] [ انسیه حیدری ] [ ]